Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Plačiau apie mūsų privatumo politiką informacija rasite" čia Sutikdami naršykite toliau arba spauskite mygtuką Supratau."
SUPRATAU

UAB Skandinavijos kelias privatumo politika

Šioje privatumo politikoje apibūdinama UAB Skandinavijos kelias praktika, susijusi su asmens duomenų, rinkimu, naudojimu, atskleidimu ir saugojimu.

Asmens duomenys

Mes renkame informaciją apie klientą, įskaitant vardą ir pavardę/pavadinimą, informaciją apie siuntimą, adresus, e-pašto adresus ir telefono numerius. Kai kurie UAB Skandinavijos kelias surinkti duomenys yra susiję su konkrečiu asmeniu (toliau - "Asmens duomenys").

Asmens duomenų rinkimas ir tikslai

UAB Skandinavijos kelias renka ir kaupia informaciją apie kiekvieną tvarkomą paketą, kad sudarytų sąlygas efektyviai teikti reikiamas paketo pristatymo paslaugas savo klientams. UAB Skandinavijos kelias naudoja duomenis apie savo klientus, jų pakuotes, siuntimus, kad suteiktų arba patobulintų paslaugas savo klientams, informuotų savo klientus apie papildomas paslaugas, kurios jiems gali būti naudingos, patenkintų savo teisėtus verslo interesus (įskaitant vykdomos veiklos analizę ir rinkos tyrimus), nustatytų kainas, įgytų reputaciją, atliktų atsiskaitymo funkciją ir laikytųsi vyriausybės nutarimų, taikomų mums ar mūsų dukterinėms įmonėms.
 

 Bet kokie Asmens duomenys, kuriuos mes renkame, bus panaudoti tiktai teikiant mūsų paslaugas. Mes nesaugome tokių duomenų ilgesnį laikotarpį nei tai leidžia įstatymai ir reikalinga nurodytiems tikslams pasiekti.

Sąžiningas ir saugus Asmens duomenų tvarkymas

Mes imamės visų būtinų priemonių, siekiant užtikrinti, kad visi mūsų saugomi Asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir teisėtai. Mes imamės visų būtinų priemonių, kad būtų įgyvendinta ši Privatumo politika. Visi mūsų darbuotojai ir duomenų tvarkytojai, kurie turi prieigą prie Asmens duomenų, saugo Asmens duomenis paslaptyje.

Asmens duomenų rinkimas UAB Skandinavijos kelias interneto svetainėse

Vartotojai gali apsilankyti daugelyje interneto svetainės vietų, neatskleisdami jokios informacijos apie save. Tačiau kai kurios mūsų interaktyvios paslaugos reikalauja, kad vartotojai atskleistų savo tapatybę, norėdami atlikti interaktyvią funkciją. Šioje interneto svetainėje UAB Skandinavijos kelias gali paprašyti vartotojus pateikti savo Asmens duomenis. Mes galime atskleisti tokius duomenis savo dukterinėms įmonėms.

Aktyvus Asmens duomenų rinkimas ir tikslai

Lankantis mūsų svetainėje, UAB Skandinavijos kelias aktyviai renka informaciją apie savo lankytojus, užduodama Jums konkrečius klausimus arba leisdama Jums susisiekti tiesiogiai su mumis e-paštu. Kai kuri pateikiama informacija gali būti Asmens duomenys.

Kai kuriose šios interneto svetainės srityse gali būti reikalaujama pateikti Asmens duomenis, kad galėtumėte pasinaudoti tam tikromis funkcijomis (pavyzdžiui, e-pašto pranešimai arba informacinio biuletenio prenumerata). Jums bus pranešta kiekviename informacijos rinkimo punkte, kokia reikalaujama informacija ir kokiu tikslu.

Pasyvus Asmens duomenų rinkimas ir tikslai

Naršant po interneto svetainę, tam tikra informacija gali būti pasyviai renkama (renkama Jums aktyviai neteikiant informacijos), naudojant įvairias technologijas ir priemones, pavyzdžiui, interneto protokolo adresus, slapukus (žr. kitą pastraipą), interneto korteles ir navigacinį duomenų rinkimą.

Ši interneto svetainė naudoja interneto protokolo (IP) adresus. IP adresas yra numeris, priskirtas interneto paslaugų teikėjo Jūsų kompiuteriui, kad galėtumėte prisijungti prie interneto. Mes naudojame Jūsų IP adresą, norėdami nustatyti problemas, susijusias su mūsų serveriu, perduoti sukauptą informaciją, nustatyti greičiausią Jūsų kompiuterio maršrutą jungiantis prie mūsų svetainės ir administruoti bei patobulinti interneto svetainę.

Jeigu nenurodyta kitaip, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis, siekdami pagerinti mūsų interneto svetainės turinį, pritaikyti interneto svetainę pagal Jūsų pageidavimus, perduoti duomenis Jums (jei prašote), o taip pat mūsų rinkodaros ir kitais tikslais, kurie nurodyti šioje Privatumo politikoje.

Slapukai

Slapukai (angl. cookies) yra maži tekstiniai failai, kuriuos svetainė gali nusiųsti naudotojo naršyklei, kad ši išsaugotų juos kompiuterio kietajame diske. Slapukai gali palengvinti naršymą išsaugodami ir administruodami informaciją apie vartotojo būseną, registracijas, teikiamus prioritetus ir t.t. Dauguma naršyklių yra nustatytos priimti slapukus, tačiau naudotojai gali pakeisti nustatymus ir atsisiakyti priimti slapukus arba reikalauti įspėjimo prieš slapukų siuntimą.

Prieiga ir koregavimas

Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų Asmens duomenis saugo UAB Skandinavijos kelias, susisiekę su mumis. Mes atsakysime į prašymą per 4 savaites. Jeigu negalėsime atskleisti Jūsų Asmens duomenų, nurodysime tokio atsisakymo priežastis.

Kad Jūsų saugomi Asmens duomenys būtų tikslūs, aktualūs ir išsamūs, prašome informuoti mus apie bet kokią neteisingą informaciją. Mes atnaujinsime arba pakoreguosime saugomus Asmens duomenis.

Trečiosios šalys

Rinkdami ir naudodami duomenis apie savo klientus, mes turime teisę sudaryti sutartis su pardavėjais, kurie mūsų vardu padėtų apdoroti minėtus duomenis. Be to, mes galime kreiptis į savo dukterines įmones, kad šios mūsų vardu apdorotų informaciją, norint pasiekti minėtus tikslus. Šie pardavėjai ir (arba) dukterinės įmonės privalo laikyti informaciją paslaptyje ir negali naudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais. Be to, plėtodami savo verslą, mes turime teisę pirkti arba parduoti dukterines įmones arba padalinius. Tokie sandoriai apima dukterinių įmonių ar verslo vienetų surinktos informacijos apie klientus perleidimą.

Mes visada laikomės taikomų vietos teisės aktų nuostatų ir reglamentų, trečiųjų šalių duomenų tvarkytojų, pavyzdžiui, tiekėjų ir rangovų, taisyklių, susijusių su mūsų saugomais Asmens duomenimis.

Saugumas

UAB Skandinavijos kelias imasi visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų Jūsų Asmens duomenis, kuriuos renka UAB Skandinavijos kelias, naudojantis šia interneto svetaine, ir apsaugotų tokius Asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo arba sunaikinimo. Turėtumėte nepamiršti, kad informacijos siuntimas internetu nėra 100% saugus ir be klaidų. Ypatingai atkreipkite dėmesį į tai, jog e-laiškas, išsiųstas iš šios interneto svetainės arba į šią interneto svetainę, gali būti neapsaugotas, todėl turėtumėte elgtis itin atsargiai, priimdami sprendimą, kokią informaciją galite išsiųsti mums e-paštu. Be to, jeigu naudojate slaptažodžius, asmens kodus ir kitas specialias prieigos ypatybes šioje interneto svetainėje, tai yra Jūsų pareiga tokius duomenis saugoti.

Pakeitimai

UAB Skandinavijos kelias gali savo nuožiūra peržiūrėti ir koreguoti šią Privatumo politiką. Prieš peržiūrėdama šią Privatumo politiką, UAB Skandinavijos kelias informuoja apie tai šios svetainės vartotojus.